امروز: ۱۳۹۸/۳/۲۷
تاريخ: ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۸:۳۹ کد مطلب: 4136
رئیس جمعیت هلال احمر در جمع روسای مراکز علمی کاربر:
 نیاز روزافزون جامعه به افراد متخصص با مهارت های کاربردی/ نقش آفرینی موثر هلال احمر در جامعه با ارائه آموزش های علمی - کاربردی/ آموزش های هلال احمر باید به تغییر رفتار، مهارت و تاثیرگذاری در جامعه منجر شوددکتر سید امیر محسن ضیائی در جمع روسای مراکز علمی کاربردی هلال با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت های این جمعیت در حوزه آموزش انجام می گیرد، تاکید کرد: هلال احمر در دنیای پرچالش و پررقابت امروز که منابع نیز محدود است، می تواند در حوزه آموزش نقش آفرینی مهمی داشته باشد. امروز، اصل کار سازمان های مدرن، بحث آموزش است و این حوزه، سازمان ها را برای انجام ماموریتهایشان یاری می کند.

ضرورت بازبینی و ارزیابی عملکرد هلال احمر در حرکت به سوی آینده

دکتر ضیائی در ادامه با اشاره به حوزه های فعالیت و عملکرد جمعیت هلال احمر از آغاز تاسیس تا امروز گفت: جمعیت هلال احمر طی 95 سال گذشته فعالیت های مختلف و متنوعی را برعهده داشته اما لازم است در دنیای رقابتی امروز، هر لحظه فعالیت های خود را بازبینی کرده و با نگاه و توجه به آینده، حرکت کنیم

وی افزود: در سال های پیش از انقلاب و در حدود 15 سال، بیشتر فعالیت های هلال احمر در حوزه درمان بوده است، در این سال ها تمام بحث بستری کشور بر عهده هلال احمر بوده است، موضوعات مدیریت بحران برای جمعیت پررنگ نبوده و این جمعیت به عنوان یک NGO عمل می کرده اما در دوره بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، بخش درمان به وزارت بهداشت سپرده شد و جمعیت هلال احمر آرام آرام به سمت مدیریت بحران و پاسخ به سوانح حرکت کرد.  

دولتی شدن انحراف از معیار اهداف هلال احمر است

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم در مسیر حرکت به سوی آینده، جمعیت هلال احمر وجهه دولتی پیدا نکند، خاطرنشان کرد: دولتی شدن و متصل شدن به منابع دولتی انحراف از معیار اهداف هلال احمر خواهد بود. یکی از اهداف اصلی هلال احمر حفظ استقلال است تا بتواند در زمان های مختلف نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند.

دکتر ضیائی با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله هلال احمر ما سعی کردیم عملکرد جمعیت را در تمام حوزه ها و بخش های عملکردی متوازن کنیم، تاکید کرد: این برنامه در راستای حفظ توازن جمعیت تدوین شده و همچنین در این برنامه به بحث آموزش توجه بسیار ویژه ای شده است.

اجرای برنامه 5 ساله میثاق ما در هلال احمر است

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه از سال آینده، فعالیت های جمعیت هلال احمر بر اساس برنامه 5 ساله خواهد بود و هیچ فعالیتی در جمعیت خارج از این برنامه انجام نخواهد شد، تاکید کرد: میثاق ما در جمعیت هلال احمر اجرای این برنامه است چراکه با اجرای برنامه 5 ساله، هم جمعیت هلال احمر بیرون از مجموعه خود را می تواند به راحتی رصد کند و هم عملکرد جمعیت هلال احمر و اینکه چه خدماتی ارائه می دهد، از بیرون کاملا مشخص است.

برنامه ریزی مطابق اهداف و ماموریت های جمعیت

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه به محدودیت زمان، منابع و نیروی انسانی در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: شایسته است سازمانی که منابع و تجهیزات کافی و توجه جهانی را در اختیار دارد، اهداف خود را مطابق برنامه پیش ببرد.

دکتر ضیائی همچنین با بیان اینکه بخش مهمی از برنامه 5 ساله هلال احمر، نرم افزاری است و بخش مهمی نیز مربوط به حوزه آموزش است، خاطرنشان کرد: ماموریت مهم هلال احمر، آموزش است که باید پررنگ شود تا هلال احمر بتواند نقش و وظیفه و رسالت سنگین آموزش را در جامعه به درستی ایفا کند.

حرکت بر اساس برنامه 5 ساله

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه و با اشاره به ضرورت توجه ویژه به حوزه آموزش در هلال احمر متذکر شد: ضروری است که جمعیت هلال احمر در حوزه آموزش، هدف خود را گم نکند و ضرورت دارد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال، با اهداف مشخص و با برنامه حرکت کند، چراکه ماموریت ما در جمعیت هلال احمر، دانشگاه داری نیست. صدها دانشگاه و مرکز علمی کاربردی در کشور وجود دارد و اگر هلال احمر هدف خود را در حوزه آموزش گم کند، کاری تکراری انجام داده و منابع هلال احمر تلف شده است.

آموزش های هلال احمر باید ارزش افزوده برای جامعه داشته باشد

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه باید نسبت و رابطه حوزه آموزش را با ماموریت ها، اهداف راهبردی و سیاست های کلان جمعیت مشخص کنیم، افزود: ماموریت بزرگ هلال احمر در حوزه آموزش این است که ارائه آموزش های هلال احمر، ارزش افزوده و مزیتی برای جامعه به بار بیاورد.

دکتر ضیائی با بیان اینکه هر نظام آموزشی 4 جزء دارد؛ درونداد، فرایندها، اعتباربخشی و ارزشیابی و برونداد، تصریح کرد: این اجزا باید معتبر باشند اگر درونداد یا فرایندها و ... معتبر نباشند یک کار باطل انجام داده ایم و منابعی مصرف کرده ایم و خروجی داشته ایم که بدون کارکرد مناسب به جامعه افزوده شده است.

تهی شدن آموزش با توسعه بدون برنامه آموزش عالی

وی با تاکید بر اینکه نحوه ورود دانشجو، انتخاب هیئت علمی، فضایی که انتخاب می کنیم، کتابی که معرفی و تدریس می کنیم و... باید معتبر باشند، افزود: خروجی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال باید منجر به یک تغییر رفتار، مهارت و تاثیرگذاری در جامعه که یکی از اهداف اصلی هلال احمر در حوزه آموزش است، شود در غیر این صورت آموزش ها در موسسه اتلاف وقت و منابع خواهد بود که این زیبنده هلال احمر نیست.

دکتر ضیائی خاطرنشان کرد: توسعه بدون برنامه در آموزش عالی به تهی شدن آموزش منتهی می شود در صورتی که جامعه علاوه بر نیروی متخصص آکادمیک، به افرادی با مهارت کاربردی نیاز دارد بنابراین باید تلاش کنیم آموزش های هلال احمر یک اثر و افزوده در جامعه ایجاد کند.

ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی