امروز: ۱۳۹۸/۳/۲۷
آموزشی
 

جهت دریافت فایل کامل قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر روی عکس ذیل کلیک کنید 

 
 
 و همچنین جهت دریافت خلاصه قوانین مورد نیاز دانشجویان می توانید از فایل ذیل دیدن فرمایید