امروز: ۱۳۹۸/۳/۲۷
معرفی آموزش های تخصصی هلال احمر

برای اولین بار در سطح استان، پس از بازنگری کشوری در دوره های تخصصی جمعیت هلال احمر، مرکز علمی کاربردی هلال احمر سبزوار به عنوان یک ظرفیت جهت آموزش امدادگران جمعیت هلال احمر استان، در سال 93 فعال گردید. و آغاز به کار این مرکز با دوره بازآموزی زمستانی تمام امدادگران استان در 4 مرحله ودر شهرستان سبزوار انجام پذیرفت. با توجه به امکانات مناسب موجود در این مرکز تاکنون در این شهرستان دوره های تخصصی جاده، پیش بیمارستانی و اسکان اضطراری برای امدادگران و نجاتگران تمام شهرستان های استان برگزار شده است.

جهت برگزاری دوره های تخصصی، در ابتدا، معونت محترم امداد ظرفیت شعب جهت شرکت در دوره ها مشخص می کند. بعد از اطلاع رسانی به مرکز پذیرش توسط مرکز صورت می گیرد. مرکز، آموزش های لازم مربوط به دوره ها را متناسب با سرفصل های ابلاغی از سوی استان توسط مربیان مجرب با تخصص های مرتبط در اختیار فراگیران قرار می دهد. در مورد آموزش های ضمن خدمت پس از درخواست دوره ضمن خدمت توسط اداره یا ارگانی خاص، مرکز مرکز با اعزام مربی آموزش های لازم را طبق ساعات و سرفصل های تبیین شده در آموزش های ضمن خدمت در اختیار آن اداره یا ارگان قرار می دهد.